koparki, ładowarki, koparkoładowarki Eurocomach - koparki, ładowarki


M E N U


O FirmieWłoska firma EUROCOMACH to europejski lider w produkcji maszyn do robót ziemnych ( koparki, ładowarki, mini koparki itp.) oraz dostawca kompletnych zespołów jezdnych dla wiod±cych producentów maszyn tego typu w Europie.


 

Zakres produkcji obejmuje:

  • mini ładowarki,
  • ładowarki,
  • koparko-ładowarki,
  • koparki,
  • mini koparki
  • koparki g±sienicowe
  • g±sienicowe układy jazdy

Reprezentantem firmy EUROCOMACH w Polsce w zakresie sprzedaży oraz obsługi posprzedażnej jest firma TECHNET MASZYNY BUDOWLANE z siedzib± w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 26, tel 523604141.
Zapewniamy serwis maszyn, dostęp do czę¶ci i materiałów eksploatacyjnych.

Koparki, ładowarki, koparki g±sienicowe, minikoparki, koparkoładowarki
, i inne urz±dzenia oferowane przez nasz± firmę spełniaj± najwyższe standardy jako¶ci. Zróżnicowanie oferty -  koparek, koparek g±sienicowych, koparkoładowarek, ładowarek i mini koparek - umożliwia Państwu wybór najlepszego urz±dzenia, dostosowanego do potrzeb operacyjnych zwi±zanych z Państwa działalno¶ci±.

.

Copyrights by TECHNET 2008